Verkoop boek 'Best bekeken'

Gepubliceerd op: 14 november 2022 16:03

Onder de titel 'Best bekeken' brengt de Stichting Geschiedenis van Best een nieuw boek uit. Het wordt het vijfde boek in een serie rijk geïllustreerde uitgaven over de veelal recente geschiedenis van onze gemeente.

Reeds in 2002 verscheen als eerste uitgave van de stichting het boek 'Sporen door Best', waarin uitgebreid de totstandkoming van het ondergrondse spoor werd beschreven. Het boek werd een groot succes en was direct volledig uitverkocht. Gesterkt door dit resultaat begonnen Kees van den Biggelaar en Loek van den Hurk met de samenstelling van 'Omzien in Best' dat naar later bleek het eerste in een reeks van vijf boeken zou worden. Voorzien van enorm veel oude foto’s verscheen dit geschiedenisboek van Best in 2007 op de markt. Een vervolg op dit succes kon natuurlijk niet uitblijven en in 2011 verscheen van de hand van dezelfde twee auteurs het boek 'Thuis in Best'.

In 2016 verscheen onder redactie van Henk van den Brink en Kees van den Biggelaar de uitgave 'Vroeger in Best', waarin door een schrijverscollectief diverse plaatselijke onderwerpen werden belicht. Het vierde boek in de serie was getiteld 'Best in beeld'. In tegenstelling tot de vorige boeken uit de serie is dit boek vooral een platenboek geworden met bijschriften.

De serie historische fotoboeken van Best wordt nu afgesloten met het vijfde en tevens laatste deel. 'Best bekeken' geeft een laatste overzicht van de recente geschiedenis van ons mooie dorp in vele nog niet eerder gepubliceerde foto’s. Zo zien we onder andere oude foto’s van verschillende families en markante mensen uit Best. Verder diverse dorpsgezichten, winkelpanden en woonhuizen in ons dorp die inmiddels al weer verdwenen zijn maar die de meeste inwoners nog goed voor de geest kunnen halen.

Het is weer een boek geworden dat in geen enkele huiskamer in Best mag ontbreken. Dankzij meerdere sponsoren uit het bedrijfsleven en met dank aan het
gemeentebestuur van Best kan ook dit boek nog steeds voor 25 euro worden verkocht.

Boekverkoop in de bibliotheek
In de maand november kan het boek worden afgehaald tegen – bij voorkeur - contante betaling op de  vrijdagen en zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur in de Bibliotheek Best. Daarnaast wordt het boek verkocht in de heemkamer van de erfgoedvereniging (achteringang van Prinsenhof) op alle zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur. Voor meer informatie kan men terecht bij het secretariaat van de stichting: tel. 0499-850225.