Opzegformulier

Een Bibliotheekabonnement van de Bibliotheek Best kan opgezegd worden na afloop van het eerste abonnementsjaar. In alle andere gevallen mag het op elk moment worden opgezegd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand. De bibliotheek betaalt het restant van het betaalde abonnementsgeld in dit geval terug.

* Verplicht in te vullen

Geboortedatum
Heeft u een automatische incasso?Verplicht