Privacyverklaring

De Bibliotheek Best verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hieronder vindt u de belangrijkste punten van de privacyverklaring van de Bibliotheek Best.

Uitgebreidere informatie kunt u lezen in de volledige versie van de privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens

De Bibliotheek Best verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De persoonsgegevens die de Bibliotheek Best verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, wijk; woonplaats);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • betalings- en eventuele boete-informatie;
 • bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso);
 • overzicht leenhistorie (na toestemming).

Toestemming

De Bibliotheek Best verwerkt persoonsgegevens enkel met uw toestemming. U geeft die toestemming op het moment dat u lid wordt.

Als het lid 15 jaar of jonger is dan enkel met toestemming van een ouder of voogd.

Doelen

De doelen waarvoor Cultuurspoor Best uw persoonsgegevens verwerkt teneinde u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van haar diensten zijn:

 • het lenen van boeken;
 • het deelnemen aan muziek- of dansles;
 • het deelnemen aan cursussen;
 • het deelnemen aan bijeenkomsten;
 • het afhandelen van uw betalingen.

Inzien, corrigeren en wijzigen van uw gegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens

 • in te zien;
 • te corrigeren;
 • te laten verwijderen (recht op vergetelheid);

Het inzien van uw persoonsgegevens houdt in dat ze u in digitale vorm worden toegestuurd. U kunt uw persoonsgegevens inzien en corrigeren op de volgende manieren:

 • voor de bibliotheek onder Mijn bibliotheek op de website van de Bibliotheek Best;
 • voor cursussen op de pagina Cursussen op de website van de Bibliotheek Best;
 • voor muziek en dans door contact op te nemen via info@cultuurspoorbest.nl of 0499-372609.

U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen door contact op te nemen via info@cultuurspoorbest.nl of 0499-372609.

Bij een verzoek uw persoonsgegevens in te kunnen zien, te corrigeren of te laten verwijderen vragen wij u een kopie van een identiteitsbewijs te overleggen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u op de kopie het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wij zullen zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn

De Bibliotheek Best zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.

Delen persoonsgegevens

De Bibliotheek Best zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit de Bibliotheek Best verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. De Bibliotheek Best blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De Bibliotheek Best gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.

Voor het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt deze Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Contactgegevens en overige gegevens van de Bibliotheek Best

Telefoon 0499-37260
E-mail info@cultuurspoorbest.nl

Raadhuisplein 30-32
5683 EA Best

KvK-nummer: 41087842

Functionaris gegevensbescherming

Ook al doen wij er alles aan om tevreden klanten te hebben, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Als daarvoor geen of niet voldoende gehoor vindt via regulier contact met de Bibliotheek Best, zie hierboven, kunt u dit voorleggen aan de functionaris gegevensbescherming van de Bibliotheek Best. De functionaris voor gegevensbescherming zal uw verzoek vertrouwelijk behandelen.

Functionaris Gegevensbescherming
PrivacyAnders,
t.a.v. Michiel Wilhelm
michiel.wilhelm@privacyanders.nl
tel. 06-22117967

Uitgebreide versie privacyverklaring

Uitgebreidere informatie kunt u lezen in de volledige versie van de privacyverklaring.