De Voorleestrein

De VoorleesTrein is een project waarbij kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis voorgelezen worden door enthousiaste vrijwilligers. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, verrijkt de taalomgeving en brengt mensen met elkaar in contact.

Waarom?

Voorlezen voor kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en zorgt voor plezier. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat kinderen op school een voorsprong hebben wanneer ze van jongs af aan voorgelezen worden. Helaas komt het regelmatig voor dat kinderen thuis weinig of niet in aanraking komen met (voor)lezen. Bijvoorbeeld omdat de ouders niet of nauwelijks Nederlands spreken of zelf moeite hebben met lezen en schrijven. Kinderen kunnen daardoor een taalachterstand oplopen waardoor ze op school niet zo makkelijk meekomen.

Voor wie?

Logo de Voorleestrein

De VoorleesTrein is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 3 tot en met 8 jaar. Het project richt zich op kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en die opgroeien in een taalarm gezin; waar nooit wordt voorgelezen. De basisscholen, het Centrum Jeugd en Gezin, de peuterspeelzaal, de kinderopvang of het consultatiebureau kunnen gezinnen aanmelden voor de VoorleesTrein.

Waar?

Vrijwilligers van de VoorleesTrein lezen 20 weken lang één keer per week voor, thuis bij het gezin. De ouders worden actief betrokken bij het voorlezen, zodat zij het voorleesritueel uiteindelijk over kunnen nemen. Een bezoek aan de bibliotheek maakt ook onderdeel uit van het project.

Door wie?

Vrijwilligers die zich aanmelden worden uitgenodig voor een kennismakingsgesprek met de coördinatoren van de VoorleesTrein, Riet Lamers en Tineke van Gompel. Twee keer per jaar organiseert de Bibliotheek een bijeenkomst voor vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het project. Daarnaast wisselen vrijwilligers ervaringen uit. Heb je interesse? Meld je dan via voorleestrein@bibliotheekbest.nl.