Bibliotheek op school

Onze Bibliotheekmedewerkers zijn specialist in lezen, leren en informeren. Met deze kennis in huis ondersteunen wij het onderwijs in Best. Dit doen we onder andere met het project Bibliotheek op School.

De Bibliotheek op School is een landelijk initiatief. Vanuit dit initiatief werken de Bibliotheek en de school structureel samen. Zij slaan de handen ineen om de taalvaardigheid van leerlingen te verbeteren en leesplezier te stimuleren. Zodat kinderen uiteindelijk thuis en op school meer gaan lezen.

De Bibliotheek werkt samen met de school om een ideale leesomgeving te creëren. Een omgeving waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt. Die resultaten komen terug in de jaarlijkse Leesmonitor, een enquete die leerkrachten en leerlingen invullen. 

In Best doen 3 basisscholen mee aan de Bibliotheek op School. 

Wat doet de Bibliotheek op School?

Scholen die zich aansluiten bij de Bibliotheek op School kunnen op ondersteuning rekenen bij:

Lees- en mediaplan

  • In het lees- en mediaplan worden visie en doelstellingen vastgelegd en een actieplan en jaarprogramma opgesteld op het gebied van lezen en mediawijsheid.

Leesmonitor

  • Met de leesmonitor worden leesattitude, leesniveau en leengedrag van de leerlingen jaarlijks gemeten en vergeleken. Daarnaast komen het leesklimaat, leesbeleid en de mediawijsheid op school aan bod in deze enquête.

Collectie

  • Op school wordt een fysieke Bibliotheek ingericht, eventueel aangevuld met het reserveren en laten bezorgen van boeken via de digitale bibliotheek, het klassikaal lenen, het aanvragen van projectcollecties of combinaties hiervan.

Lezen

  • Zodat leerkrachten in de klas dagelijks en op inspirerende wijze aandacht kunnen besteden aan vrij lezen, voorlezen, praten over boeken en lezen thuis

Expertise

  • Met de inzet van deskundige bibliotheekmedewerkers en door scholing van de eigen leescoördinator op school.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Bibliotheek op School? Stuur een mail naar Elly van Gelder (evangelder@cultuurspoorbest.nl

Landelijke informatie over de Bibliotheek op School (BoS)